top of page
Countryside Scenery

Cod cefn gwlad

Rheolau ar gyfer ymwelwyr cefn gwlad

Y Côd Cefn Gwlad i ymwelwyr yw eich canllaw i ymweld â chefn gwlad. Mae'n cynnwys y rheolau y mae'n rhaid i chi eu dilyn pan fyddwch chi'n mwynhau parciau a dyfrffyrdd, yr arfordir a chefn gwlad. Mae ar gael i'w ddarllen ar-lein neu ei lawrlwytho fel taflen PDF. Mae'n rhaid i ti  dilynwch yr arwyddion  yng nghefn gwlad sy’n dweud wrthych ble y gallwch fynd a phwy all ddefnyddio’r hawl tramwy.

bottom of page