top of page
Streamers

Sut i ddod o hyd i ni

Llandovery hosts a series of annual and monthly events

Yn fisol 2022

Screenshot 2022-01-06 173647.png
Marchnad Pen Bwrdd Misol Llanymddyfri
Dydd Gwener olaf pob mis

Medi 2022

Gwyl Ddefaid Llanymddyfri
17 Medi - 18 Medi 
 

Bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei llwybrau ffermio a’i chysylltiad â llwybrau’r porthmyn gynt.

Mae uchafbwyntiau’r penwythnos yn cynnwys y ras ddefaid wych, treialon cŵn defaid ac arddangosiadau cneifio defaid ynghyd â hwyl arall sy’n ymwneud â defaid.  Bydd cystadlaethau a cherddoriaeth drwyddi draw.

262182875_545452966889588_2452269361561670595_n.jpg

Rhagfyr 2022

Troi'r Goleuadau Nadolig ymlaen 

Troi goleuadau Nadolig Llanymddyfri ymlaen a siopa gyda'r hwyr gyda stondinau a bwyd.

Cyflwyno'ch busnes

Diolch am eich cyflwyniad! Byddwn yn dod yn ôl atoch yn fuan.

bottom of page