top of page
Llyn Brianne Reervoir.tif

Yr Ardal Leol

© Steve Wilce

Mae Rheilffordd Calon Cymru yn croesi dwy draphont drawiadol yng Nghnwclas ac yng Nghynghordy ac yn mynd trwy chwe thwnnel, gan gynnwys un ar y rhediad godidog i fyny at Ben-y-fâl. Gwasanaethir dros 30 o orsafoedd gan y lein gan gynnwys Llanymddyfri,

© Steve Wilce

© Anthony Pease

bottom of page