top of page
Woman Walking in Forest

Cerdded

Mae Llanymddyfri yn fwyfwy adnabyddus am ei llwybrau cerdded amrywiol ac yn 2013 hi oedd y dref gyntaf yn Sir Gaerfyrddin i ennill statws Croeso i Gerddwyr, gan ddangos bod y dref yn gweithio tuag at wneud Llanymddyfri yn lle mwy croesawgar fyth i fwyta, yfed, aros ac ymlacio. Mae'r teithiau cerdded hyn yn hawdd eu cyrraedd o'r dref. Maen nhw’n galluogi’r cerddwr i ddysgu mwy am hanes a chwedlau’r ardal tra’n gwerthfawrogi’r bywyd gwyllt sy’n doreithiog. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau'r teithiau cerdded ac yn dychwelyd gyda ffrindiau a theulu i brofi'r newid yn y tymhorau. Mae llyfryn ardderchog o'r enw 'Teithiau Cerdded Gwych o Amgylch Llanymddyfri' ar gael yn Amgueddfa a Phorth Ymwelwyr 'Y Gannwyll'.

BikesEtcPeakDistrict-579-of-813.jpg

Cycling

© Anthony Pease

bottom of page