top of page
Image by Mr Cup / Fabien Barral

Sut i ddod o hyd i ni

Gorsaf Llanymddyfri c1910.jpg

Mae Llanymddyfri wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru. Mae’r dref wedi bod yn gartref i lu o gymeriadau hanesyddol arwrol ac eiconig gan gynnwys Llywelyn ap Gruffydd, y saif cerflun ohonynt yn disgleirio wrth ymyl adfeilion Castell Llanymddyfri, Williams Pantycelyn, y Ficer Prichard, a Gwasg Tonn. Fe'i cysylltir hefyd â Meddygon Myddfai , Twm Siôn Cati , Llywelyn ap Gruffydd Fychan a Dafydd Jones o Caio . Mae Llanymddyfri wedi bod yn fan cyfarfod i ymwelwyr ers miloedd o flynyddoedd.  I ddechrau ar gyfer y Rhufeiniaid a wersyllodd ar Allt Llanfair ar gyrion y dref heddiw, drwodd i fod yn fan croesawgar i’r porthmyn gwydn ar eu ffordd i’r farchnad yn Llundain.  
 

 

 

31558826348_9d1fb626a7_b.jpg


David Jones & Co (1799-1909)
Banc cyntaf David Jones & Co.
  Sefydlwyd partneriaeth breifat David Jones & Co. yn Llanymddyfri, Cymru ym 1799. Roedd yr ardal yn enwog am ei gwartheg duon. Yn wir, yr anifeiliaid hyn a arweiniodd at ffurfio'r banc. Roedd Llanymddyfri yn fan cyfarfod canolog i borthmyn Sir Gaerfyrddin – dyma’r dynion oedd yn bugeilio’r da byw enwog, ar droed, ar hyd y ffyrdd hir a llychlyd o Gymru, i Loegr ac ymlaen i Lundain, lle gwerthwyd y gwartheg maes o law. Roedd y porthmyn hefyd yn gweithredu fel arianwyr i’r ffermwyr, gan dalu’r elw o’r gwerthiant yn Llundain i’w credydwyr.

Roedd swydd y porthmon yn un anodd a pheryglus, gan fod eu llwybrau wedi’u gwisgo’n dda yn denu lladron pen ffordd. Gyda risgiau fel y rhain, roeddent yn cario cyn lleied o arian parod â phosibl.  O ganlyniad, sefydlwyd cloddiau porthmyn ar hyd y ffordd, gan gynnwys un David Jones & Co.  Jones yn fab i ffermwr lleol. Roedd wedi priodi'n dda, a'i wraig yn dod â rhyw £10,000 gyda hi. Y cronfeydd hyn a ddefnyddiodd Jones fel cyfalaf i sefydlu ei fanc.

 

Cheque issued by David Jones & Co.'s Llandovery branch, c.1900

Siec a roddwyd gan gangen Llanymddyfri David Jones & Co., c.1900

The Tonn Press 

The Tonn Press was renowned for Welsh literary scholarship and was largely the work of William Rees (1808–1873), a prominent figure in the town. Llandovery was one of the important printing centres in Wales and Tonn Press publications are today sought by book collectors far and wide and are notable for their design, quality printing and the variety of their titles. (Text credit: Aled Betts) 

  

The Tonn Press equipment is now kept at St Fagans National Museum of History near Cardiff but the original site in Llandovery, now a cafe and shop, is still called The Old Printing Office. 

96a4955823bafea4f874cb660953d002.jpg

Photo by Bettsy1970, Flickr.

B&W Photo of a Couple
Dyfed Family History Society

Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed

The DYFED FAMILY HISTORY SOCIETY

exists to serve anyone interested in genealogy, heraldry, family history or local history in the three Welsh counties of Cardiganshire (Ceredigion), Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin) and Pembrokeshire (Sir Benfro).

bottom of page