top of page
Search

Llanymddyfri a Bannau Brycheiniog

Yng ngogledd-ddwyrain y sir mae tref farchnad Llanymddyfri. Saif yn agos at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae'n borth i harddwch rhyfeddol Mynyddoedd Cambria. Saif ar lan Afon Tywi , lle mae'r A40 yn cwrdd â'r A483 . Gyda phoblogaeth o tua 2,700, mae’n fach o ran maint ond yn fawr ar apêl, ac mae’n un o drefi gwledig Sir Gaerfyrddin sy’n denu nifer cynyddol o ymwelwyr.


Hanes a hostel Yn dilyn yr holl ymarferion awyr agored hynny, mae angen lluniaeth, a dywed Rhodri wrthym fod gan Lanymddyfri fwy o dafarndai y pen nag yn unman arall ar un adeg. Mae'r llu hwn o dafarndai yn deillio o dreftadaeth y dref fel tref porthmyn. Credir bod dros 100 yn y dref yn ystod y 1700au. Mae llawer yn aros hyd heddiw, ac oherwydd bod hon yn wlad ffermio gallwch nawr fwynhau ffair o ffynonellau lleol ynghyd â'r cwrw crefft.


I ddarllen yr erthygl lawn, dilynwch y ddolen hon.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page