top of page
Search

Saith diwrnod yn Llanymddyfri

Updated: Jan 28, 2022

Gyda theithio tramor yn edrych yn ansicr iawn eleni, fe benderfynon ni gymryd rheolaeth yn ôl ar y sefyllfa a dewis peidio ag archebu gwyliau dramor yr haf hwn. A dweud y gwir doedden ni ddim wir wedi bwriadu mynd ar wyliau o gwbl nes i fy nhad awgrymu efallai y byddem ni i gyd yn hoffi mynd i aros yn nhröedigaeth sgubor airbnb ei ffrind yng Nghymru. Mae Ysgubor Cwcw ar Fferm Pen-y-gaer, Llanymddyfri yn eiddo hunanarlwyo gwych lle gall hyd at chwech o bobl gysgu ynddynt, gan ei wneud yn berffaith i ni fel teulu mwy.


Cyrhaeddom Ysgubor Cwcw toc wedi 4.30pm nos Sadwrn yn dilyn taith dda 3.5 awr mewn car o'n cartref ym Manceinion, felly roedden ni'n ddigon hapus i dreulio'r noson yn dadbacio, setlo i mewn ac yna coginio swper i rannu gyda Mam a Dad (sy'n yn aros ar draws yr iard yn y ffermdy gyda Jon).


I ddarllen y stori lawn, dilynwch y ddolen hon.0 comments

תגובות


bottom of page